Text

                                                                                                                                             (Nederlands staat onderaan)

What makes your life meaningful?

My brain works in overtime......as I know I'm touching upon something of substance. 

My gaze is always directed downwards. Our earth within which many treasures of the past lie hidden intrigues me. Time capsules that teach us about the origin of our existence. 

I create my own history. Make the story of my life, in the here and now about my feelings and experiences. Using my art I hope to fight the oblivion in to which we will all disappear. I trust that sometime in the distant future, someone will be fascinated by what I leave behind. 

What do you leave behind when you go?

Will we see you ever again?

 

Jacqueline Muitjens

2014

 

 

Nederlands

Wat maakt jouw leven zinvol?

Mijn brein maakt overuren.... Ik weet dat ik iets wezenlijks aanraak.

Mijn blik is altijd gericht naar beneden. Ik ben geïntrigeerd door onze aardbodem waarin veel schatten uit het verleden verborgen liggen. Tijdcapsules die ons leren over de herkomst van ons bestaan. 

Ik creëer mijn eigen geschiedenis. Maak een verhaal over mijn leven, het hier en nu, mijn gevoelens en ervaringen. Met mijn kunstwerken wil ik de vergetelheid bestrijden waarin we allen zullen verdwijnen. Ik vertrouw erop dat ooit, in de verre toekomst, iemand gefascineerd raakt door wat ik heb achtergelaten. 

Wat laat jij achter als je weggaat?

Zien we je ooit terug?

 

Jacqueline Muitjens

2014