Tijdcapsule 2016

 

This work was shown at the exhibition "&" at Graus Wonen in Echt (www.grauswonen.nl) from Sunday 21th of February until 25th of April 2016.

 

Dit werk was te zien tijdens de expositie "&" bij Graus Wonen in Echt (www.grauswonen.nl) van zondag 21 februari tot 25 april 2016.

210 x 270 cm, mixed media on canvas, 2015/2016

 

                                                                                                      (Nederlands staat onderaan)

You and I and everyone

AND every day....

AND every day they flee. From war zones. AND every day they die. People who should not die. AND every day they come. With boats, in lorries. Because everyone wants to live. Because everyone is important. Because everyone has a right to exist. Because the world should belong to everyone.

On December 27, 2015 I went with my friends from Vagabonds cinema with this large canvas to the Asylum Seeking Centre in Weert to show a film to kids AND adults. So they would have a nice evening. I invited everyone to write their name on the large canvas. Because everyone is important. AND everyone has a right to exist. AND people were eager to write down their names. They wanted to show that they were there. AND they did not want to be forgotten. AND they are humans like you AND me and everyone.

AND so this large canvas has become a time capsule. With the names of people who have fled a terrible war. AND I hope that we respect these people AND we can live with these people. Every day…..

 

Jacqueline Muitjens, januari 2016

 

 

Nederlands

Jij EN ik EN iedereen

EN iedere dag….

EN iedere dag vluchten ze. Uit oorlogsgebieden. EN iedere dag sterven ze. De mensen die niet zouden moeten sterven. EN iedere dag komen ze. Met rubberboten, in vrachtauto’s. Omdat iedereen wil leven. Omdat iedereen belangrijk is. Omdat iedereen bestaansrecht heeft. Omdat de wereld van iedereen zou moeten zijn. 

Op 27 december 2015 ben ik samen met mijn vrienden van Vagabonds Cinema EN samen met dit grote doek naar het AZC in Weert gegaan om voor de kinderen EN de volwassenen een film te draaien. Zodat ze een leuke avond zouden hebben.

Ik nodigde alle mensen uit hun naam op het grote doek te schrijven. Want iedereen is belangrijk. EN iedereen heeft bestaansrecht. EN de mensen stonden te popelen om hun naam op te schrijven. Ze wilden laten zien dat zij er zijn. EN dat ze niet vergeten willen worden. EN dat ze mens zijn zoals jij EN ik EN iedereen. 

EN zo is dit grote doek een tijdcapsule geworden. Met de namen van mensen die gevlucht zijn voor een vreselijke oorlog. EN ik hoop dat we deze mensen respecteren EN dat we samen met deze mensen kunnen leven. Iedere dag…..

 

Jacqueline Muitjens, januari 2016