About

                                                                                                                                            (Nederlandse tekst staat onderaan)

In my youth, I found a strange thrill in digging through the slag heaps in my neighbourhood; waste discarded from the local coal-mining industry. Sometimes I discovered striking fossils: remains of plants and animals preserved in the earth for hundreds of millions of years, yet now they were released; revealed. Ancient relics, fascinating objects, so disparate in nature; some beautiful, some shiny and others simply matte black.

Every individual is important and should be visible, no matter how insignificant they may appear at first sight. This belief is the motivation for my creation of time capsules. They are the very foundation of my work.

Seeking, learning and evaluating has developed into a collection: my so-called "book of life”. An archive. A true time capsule. Collecting objects from one’s life and those found in the surrounding environment are a way of saying something tangible about oneself, and preserving experiences for subsequent generations.

Topics that fascinate me include history, culture, nature, travel and literature. This process of discovery often leads to inspiration for new projects.

I take photos and make short films in various locations, such as in a field behind an old farm, or in a forest. These then in turn become inexhaustible sources for the creation of works of art.

Pieces cut out of pictures of a self-portrait or special spaces and places: then once again cut, stuck and processed in multiple layers. Imagining infinite nature; the earth as a living repository for humans and animals alike. Yet I am always still looking for a "twist", something that pinches and tugs, so that a place arises where maybe something happened…

Inside all my work, I hide personal stories, which can be both simple or difficult to interpret for the viewer. 

There are elements of a landscape within which a person can be hidden. The use of colour is limited, and always mixed with a lot of black and grey, a reference to "black gold" (coal). Occasional splashes of colour, starting with liquid acrylic paint on canvas, wood or paper. Then a soft background with thin, effusive acrylic paint, the components from the photographs embedded and fused into the work, constantly responding to previous layers - the flow of the material in combination with the formal values of art. Harmony is created through the use of recognisable circles, lines and stripes.

Peace and tranquility is created. Space for intuition and reflection.

The final layer emphasises a clear line, a number of defined spaces, refined by the realisation of expressive strokes or lines made with charcoal, marker pen or pencil. 

The power of the finished image should prevail over all themes and the erratic impressions of my soul. The result is a layering with different textures, repetitions and ordinances that govern the characteristics of my style.

 

Jacqueline Muitjens

 

 

Nederlands

Speuren en graven tussen bergen steenkool afval resulteerde in de vondst van prachtige fossielen. Overblijfselen van planten en dieren die honderden miljoenen jaren geleden op onze aarde hebben geademd. De fascinatie voor wat het leven heeft achtergelaten in de vorm van fossielen en met schitterende, soms glanzend, soms matte, zwarte kleur (van de steenkool). 

Ieder mens is belangrijk en mag gezien worden, hoe onbelangrijk hij of zij ook mag lijken. 
Dit vertaalt zich in het letterlijk achterlaten van kunstwerken en tijdcapsules en staat aan de oorsprong van mijn werk.

Veel denken, leren, wikken en wegen en informatie zoeken over zaken die interesseren. Het onderzoek documenteren in zogenaamde „levensboeken” als een archief en een daadwerkelijke tijdcapsule. Het verzamelen van spullen uit eigen leven en omgeving; iets tastbaars van jezelf, het bewaren van wat je hebt meegemaakt voor latere generaties.

Onderwerpen die mijn belangstelling hebben zijn bijvoorbeeld geschiedenis, cultuur, natuur, reizen en literatuur. Vervolgens zoeken naar beeldmateriaal en vaak ontstaan er dan ideeën voor nieuwe projecten. Foto’s en films maken op verschillende plekken, bijvoorbeeld in een wei achter een oude boerderij of in een bos waar ik vaak kwam in mijn jeugd. Deze foto’s en films zijn een onuitputtelijke bron voor het maken van kunstwerken.

Stukken knippen uit foto’s met een zelfportret of bijzondere plekken en ruimtes. Opnieuw plakken en knippen en verwerken in meerdere lagen. Het verbeelden van de oneindige natuur; de aarde als leef- en bewaarplaats voor mens en dier. Maar steeds op zoek naar een „twist”, iets dat wringt en wrikt, zodat er een plek ontstaat waar misschien iets is gebeurd….
In alle werken zitten persoonlijke verhalen verstopt, die door de kijker moeilijk of niet zijn terug te vinden.

Er zijn landschappelijke elementen waar soms een mens in verscholen zit. Het kleurgebruik is sober, altijd gemengd en met veel grijs en zwart, een verwijzing naar „het zwarte goud” (steenkool). Af en toe een kleuruitspatting. Starten met vloeibare acrylverf, op doek, hout of papier. Een zachte achtergrond met dunne, vaak uitvloeiende acrylverf, de onderdelen uit de foto’s erop geplakt. Iedere keer reageren op voorgaande lagen. Het vloeiende van de materie in combinatie met de formele waarden. Er ontstaat een strakheid door het gebruik van cirkels, rijen, strepen en ritmes. Deze formele orde bedwingt de chaos en zo wordt de veelheid bedwongen en geordend.

Stilte en rust gecreëerd. Ruimte voor intuïtie en bezinning.

De laatste laag laat op de voorgrond een duidelijke, krachtige lijn zien,een aantal naar voren dringende vlakken of verfijningen door het aanbrengen van dunne pennenstreken of lijnen met houtskool, marker of potlood.

De kracht van het beeld moet zegevieren boven alle aanleidingen, thematieken en roerselen van de ziel. Er ontstaat een gelaagdheid met verschillende texturen, herhalingen en ordeningen die kenmerkend zijn voor mijn stijl.

 

Jacqueline Muitjens